Instal.gda.pl

 
O Instalu
Oferta
Portfolio
Kariera
Kontakt
 

Instal Sp. z o.o.

 ul. Budowlanych 31 

80-298 Gdańsk

 

tel.+48 58 762 22 00 

fax.+48 58 765 09 35 poczta@instal.gda.pl

NIP 957-08-27-474

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy

KRS 0000128834 

K.  Zakł. 51 tys. PLN

opłacony w całości

Przedstawiamy Państwu firmę "INSTAL" Spółkę z o.o.

 

Firma prowadzi działalność od 1974 roku, najpierw jako przedsiębiorstwo państwowe, a następnie od roku 1991 jako spółka prawa handlowego.

Zajmujemy się przede wszystkim wykonawstwem:

  • kotłowni

  • węzłów cieplnych 

  • sieci ciepłowniczych

  • instalacji paliwowych 

  • instalacji wodno-kanalizacyjnych

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również wyposażenie w/w obiektów.

 

Jesteśmy firmą znaną i cenioną na rynku, oferującą produkty konkurencyjne, zarówno cenowo jak i jakościowo.

 

Firma posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  AKTUALNIE REALIZUJEMY
 
 Kotłownie
 Instalacje Cieplne
 Instalacje Wod-kan
 Odwodnienia Dachów
 Przepompownie Paliw